CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU :

 

 

 

-DOPRAVNÍ VÝCHOVA aneb chovám se bezpečně 

 

 měsíční téma „Cestujeme dopravními prostředky“

 

 

 

-DĚTSKÝ KARNEVAL (8.3.)

 

 

 

-BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ =

 

ČÍTÁRNA NA CHODBĚ

 

 

-VÍTÁME VÁS“ – den otevřených dveří (17.3.)

 

-MATEMATICKÝ KLOKAN (20.3.)

 

 

-ŠKOLNÍ KINO (20.3.)

 

 

 

-RECITAČNÍ SOUTĚŽ v knihovně (27.3.)

 

 

 

-setkání u J.A. KOMENSKÉHO

 

na chodbě (27.3.)