CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

 

 

 

-třídní schůzky (6. 11.)

 

 

 

-jedeme na Lipku a těšíme se na

 

Příběhy ze starého stromu“ a

 

Vlněnou dílnu“ (12.11.)

 

 

 

-VÁNOČNÍ FOTO (16.11.)

 

 

 

-BUDIŽ SVĚTLO“ aneb výroba lampiček všeho druhu (16.11.)

 

 

 

-SPANÍ VE ŠKOLE (16.11.)

 

 

 

-zahájení výuky plavání (22.11.)

 

 

 

-je čas začít tvořit na vánoční jarmark

 

 

 

-borkovanské „ženské“ čtou dětem –

 

projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Červen 2012

01.11.2011 19:45
  o   Den dětí o   Výchovný koncert o   Výukový program o   Celé česko čte dětem o   Filmové představení   o   Fotografování žáků na závěr školního roku o   Škola na...

Další příležitostné akce

01.11.2011 19:45
  o   Návštěvy divadelních představení – Brno, Boleradice , návštěva filmových představení o   Výtvarné, literární, sportovní , pěvecké, zdravotnické , dopravní, plavecké, matematické   a jiné  soutěže o   Ukliďme si svět – projekt...

Duben 2012

01.11.2011 19:44
  o   Dopravní výchova ve škole – kurz pro žáky o   Den Země – výukový program o   Den s lesy o   Celé česko čte...

Květen 2012

01.11.2011 19:44
  o   Den matek - školní oslava o   Celé česko čte dětem o   Výukový program o   Škola v přírodě Nesměř o   Školní výlet  o   Sportovní olympiáda o   Sběrové ...

Únor 2012

01.11.2011 19:43
  o   Návštěva předškoláků před zápisem o   Spolupráce s PPP      ...

Březen 2011

01.11.2011 19:43
    o   Měsíc knihy – spolupráce s knihovnou o   Mezinárodní matematická soutěž Cvrček a Klokan o   Noc s Andersenem o   Celé česko čte dětem o   Výukový program o   Vynášení...

Prosinec 2011

01.11.2011 19:42
  o   Plavání v Hustopečích o   Čertovské rejení , Mikulášská nadílka o   Vánoční zpívání v kostele , o    Vánoční den otevřených dveří ve škole  o   Celé česko čte dětem o   Dílny pro...

Leden 2012

01.11.2011 19:42
  o   Plavání v Hustopečích o   Kulturní program pro důchodce o   Výukový program o   Celé česko čte dětem o   Pololetní pedagogická rada o   Hovorové hodiny pro rodiče o   Kulturní...

Listopad 2011

01.11.2011 19:41
  o   Plavání v Blučině o   Výukový program – návštěva planetária v Brně o   Čtvrtletní pedagogická rada o   Hovorové hodiny pro rodiče o   Celé česko čte dětem o   Filmové...

Říjen 2011

01.11.2011 19:40
  o   Sběrové  aktivity o   Schůzka s rodiči o    Fotografování žáků 1. roč. o   Testování žáků 1. roč. o   Podzimní slavnosti – Dýňáci o   Podzimní výzdoba školy o  ...
1 | 2 >>