,,MEDOVÁ SNÍDANĚ''

 

Celý program seznamuje děti s procesem vzniku medu, informuje o významu chovu včel pro zemědělství a biodiverzitu krajiny a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Prezentaci zábavnou formou vedou profesionální lektoři s mnohaletými zkušenostmi. Blok je zakončen ochutnávkou medu s chlebem a máslem.

 

ve čtvrtek 17. 10. 2019

 

-program proběhne v budově školy

 během dopoledne

Těšíme se .

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BORKOVANY

pořádá pro své žáčky

 

 

 

SPANÍ VE ŠKOLE

 

 

 

 

-od pátku 11.10. do soboty 12.10. 2019

 

 

-během pátečního odpoledne nás čeká

 

dýňování a …???

 

 

 

S sebou: dobrou náladu, spacák, 

 

karimatku (deku), polštářek, 

 

oblečení na spaní, hygienické potřeby

 

(kartáček, pastu, ručník…), 

 

kdo chce - muchláčka na spaní.

 

 

P. S. Možná bude i dobrodružství

 

 

 

-pátek 11.10. 2019

 

 

-od 16 hodin ve škole

 

 

 

-S sebou si vezměte dýně, 

 

přírodniny k ozdobení, nůž, svíčky, 

 

zápalky a pomůcky, 

 

které budete potřebovat 

 

(pokud nemáte dýni, rádi vám věnujeme, 

dostali jsme darem maxi velikosti ).

 

 

-Součástí odpoledne bude i 

 

ochutnávka pochoutek z dýní,

 

které vytvoří maminky doma 

 

ve spolupráci s dětmi

 

(není to povinné).

 

 

Dne 8.10. 2019 (úterý) 

 

bude přerušena dodávka 

 

elektrické energie v době

 

od 7.30 do 16.30 hodin.

 

 

-PROVOZ BUDE V TENTO DEN 

 

BEZ OMEZENÍ.

 

 

PROVOZ - výuka proběhne

 

(dle počasí nás čeká turistický výšlap – 

 

borkovanské rybníky a návštěva těšanské kovárny, vše bude ještě upřesněno).

 

 

Po skončení vyučování odchází všichni žáci domů.

 

 

 

 

 

KONEC VÝUKY :

 

všechny ročníky ve 12.35 hodin

 

 

V tento den nezajistí škola 

 

žákům oběd a zrušen je i provoz 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINY a kroužků.

 

 

 

 

ve středu 2. 10. 2019

 

 

v 16.00 hodin

 

 

 

S sebou si vezměte dýně, přírodniny k ozdobení,

nůž, svíčky, zápalky a pomůcky,

které budete potřebovat

 

(pokud nemáte dýni, rádi vám věnujeme, dostali jsme darem maxi velikosti ).

 

 

Součástí odpoledne bude i 

ochutnávka pochoutek z dýní,

které vytvoří maminky doma ve spolupráci s dětmi (není to povinné).

 

 

Akce se bude konat na školním dvoře,

v případě špatného počasí proběhne v MŠ.

 

 

P.S. TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠI DOBROU NÁLADU .

 

 

ZŠ BORKOVANY pořádá pro své žáčky

 

 

ČTENÍ ŠKOLÁKŮ ŠKOLÁKŮM

 

 

 

v podání

 

 

 

NIKČI B., AMČI a BEÁTY

 

 

v rámci projektu

 

Celé Česko čte dětem

 

 

ve středu 25.9. 2019

 

 

-čtení proběhne během třetí

 

vyučovací hodiny

 

 

P. S. Čtěte dětem 20 minut denně ￿.

 

 

 

OÚ BORKOVANY A ZŠ 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU K ZAHÁJENÍ

 ŠKOLNÍHO ROKU

 

NA VYSTOUPENÍ

 

 

KOUZELNÍKA

 

 

KATONASE

 

 

16. 00 – 17.00 hod. - SKÁKACÍ HRAD


 

17.00 – 18.30 hod. - KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ

 

 

-MŠ ZAHAJUJE PROVOZ

 

2.9. 2019 od 6.45 hodin

 

 

 

-ZŠ PŘIVÍTÁ ŠKOLÁKY

 

2.9. 2019

 

-škola otevřena od 7.40 hodin

 

 

 

-zahájení v 8 hodin

 

 

 

-děti odchází domů v 9 hodin

 

 

-schůzka rodičů žáků 1.roč. bude 

 

ve třídě následně po slavnostním

 

 zahájení

 

 

 

Vše další potřebné informace donese školák domů dne 2.9., tento den budeme rozdávat i učebnice, proto aktovku s sebou.

 

 

TĚŠÍME SE, VAŠE ŠKOLA

 

 

SRDEČNĚ ZVEME 

 

 

 

VŠECHNY RODIČE DĚTÍ Z MŠ 

 

 

 

NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU 

 

 

 

K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 

 

 

 

2019/2020

 

 

 

 

 

úterý 27.8. 2019

 

 
 

v 16.30 hodin

 

 
 

ve třídě MŠ

 

 

 

 

Těšíme se

 

 

ZŠ BORKOVANY

 

pořádá pro své žáčky pěveckou soutěž

 


pátek 14.6. 2019

 

 

 

      v 10 hodin ve škole

 

 

 

 

P.S. POROTA SE UŽ TĚŠÍ

 

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK, ŠKOLA A 

 

 

OBEC BORKOVANY

 

 

srdečně zvou všechny děti

 

s rodiči a spoluobčany na

 

 

V SOBOTU 8.6. 2019

 

 

ZAČÁTEK VE 14 HODIN

 

 

 

-sraz na fotbalovém hřišti

 

 v Borkovanech, plnění úkolů po 

 

cestě na myslivnu 

 

 

 

-čekají vás soutěže, 

 

hledání pokladu, 

 

cukrová vata 

 

a možná bude i skákací hrad

 

 

 

-občerstvení 

 

a vynikající pohoštění zajištěno

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

P.S. PO UKONČENÍ DĚTSKÉHO DNE SE POKRAČUJE VOLNOU ZÁBAVOU.

 

 

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

pořádá

 

 

-28.5. 2019 v 9.30 hod.

 

 

 

 

Fotografie: 

 

 

  jednotlivci (13 x 18 cm) 30,- Kč

 

společná (15 x 21 cm) 35,- Kč

 

 

 

 

Přihlásit se mohou i zájemci, 

 

kteří nenavštěvují MŠ a ZŠ.

 

 

 

P.S. „ŘEKNI SÝR .“

 

 

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

zve předškolní děti

 

na návštěvu do ZŠ, 

kde se bude konat příprava na školu

 

 

- 21.5. a 28. 5. 2019 (úterý)

 

 

- od 16.00 do 16.45 hodin

 

 

- dítě si s sebou vezme sešit ze školky,

 do kterého plní „domácí úkoly“ 

+ přezůvky

 

 

- účast jednoho z rodičů je vítána

 

 

- prosíme, abyste si zajistili hlídání 

pro mladší děti a mohli se tak věnovat 

pouze vašim předškolákům

 

ZŠ BORKOVANY

 

 

pořádá pro své žáčky

 

 

 

 

 

ČTENÍ

 

 

 

VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

 

 

 

 

z knihy Malý princ – 

 

 

El principito

 

 

 

s paní učitelkou Vendulou

 

 

 

ve středu 15. 5. 2019

 

 

 

během první vyučovací hodiny

 

 

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

 

ZVE SRDEČNĚ NEJEN VŠECHNY

 

MAMINKY A BABIČKY

 

 

NA SETKÁNÍ K JEJICH SVÁTKU

 

 

 

 

-ve čtvrtek 9.5. 2019 v 16 hod.

 

 

-milé vystoupení našich dětí 

 

proběhne ve škole

 

 

-těšíme se na vás

 

 

 

 

P.S. „Moje milá maminko, pousměj se malinko.“

 

 

Dne 6.5. 2019 (pondělí) bude přerušena

 

 dodávka elektrické energie

 

 v době od 8.00 do 14.00 hodin

 

(dle oznámení firmou E.ON).

 

 

 

 

-PROVOZ BUDE V TENTO DEN 

 

BEZ OMEZENÍ.

 

 

 

-PROVOZ - výuka proběhne 

 

dle rozvrhu a po vyučování odchází

 

žáci domů.

 

 

 

KONEC VÝUKY :

 

1. – 2. ročník v 11.40 hodin

 

3. – 4. – 5. ročník ve 12.35 hodin

 

 

 

V tento den nezajistí škola 

 

žákům oběd a zrušen je 

 

i provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

zve všechny

 

 

 

 

ČAROJNICE A ČAROJE

 

 

NA ŠKOLNÍ SLET

 

 

-V ÚTERÝ 30.4. 2019 VE ŠKOLE

 

 

 

-ČARODĚJNICKÉ UČENÍ

 

 

 

-VOLBA NEJ…. 

 

ČARODĚJKY, ČARODĚJE


 

 

 

P.S. ČÁRY, MÁRY, AŤ SE ……

 

 

ZŠ a MŠ Borkovany

 

 

pořádá pro své žáčky vzdělávací program

 

 

 

dne 4. dubna 2019

 

 

 

 

1.– 2. ročník - 8.00 – 9.40 hod. – program

 

Škola Zdravé 5 seznámí žáky s 5 základními 

 

zásadami zdravého stravování – správným 

 

složením jídelníčku pomocí výživového talíře, 

 

pitným režimem, základy správného nákupu,

 

 důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou 

 

zdravé svačinky.

 

 

 

3.- 5. ročník – 10.00 – 11.40 hod. – program Nakupování se Zdravou 5 - žáci projdou deskovou hrou Obchod Zdravé 5, odpovídají na kvízové otázky a plní praktické zábavné úkoly. Sami si také vyzkouší virtuální nákup na jedno jídlo dne.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

 

ZŠ a MŠ Borkovany

 

 

pořádá pro děti vzdělávací program

 

 

 

 

dne 5. dubna 2019

 

 

PŘIVEĎTE DĚTI DO ŠKOLKY DO 8.15 hod.

BUDEME SVAČIT DŘÍV.

Hrátky Zdravé 5 je program určený pro mateřské školy plný her o správné výživě. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti.

Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

 

 

ANEB CO NÁS ČEKÁ

 

 

 

 

-paní učitelka Jitka čte dětem

 

 ze své oblíbené dětské knihy

 

 INDIÁNI Z VĚTROVA (5.3.)

 

 

 

 

-čtení o přestávkách (celý měsíc)

 

 

 

 

-výstavka knih ve třídách (celý měsíc)

 

 

 

 

-RECITAČNÍ SOUTĚŽ (21. 3.)

 

 

 

 

-DEN POEZIE V KNIHOVNĚ (21. 3.)

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

 

 

 

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

 

 

 

 

 

NEDĚLE 3.března 2019

 

 

V SOKOLOVNĚ

 

 

V 15 HODIN

 

 

-program zajišťují TETINY

 

 

 

-čeká nás odpoledne plné zábavy a 

 

výher

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

VAŠE ŠKOLA

 

 

 

 

ZŠ BORKOVANY

 

pořádá pro své žáčky

 

 

LEGENDU O ŘECE VISLE

 

 

 

v podání školáka TOMÁŠE A.

 

a jeho maminky

 

 

v rámci projektu

 

 

 

KDY: v úterý 5. 2. 2019

 

 

 

-těšte se na polštinu s češtinou

 

 

-akce proběhne během druhé

 

vyučovací hodiny

 

 

 

 

P. S. ČTĚTE DĚTEM 20 MINUT DENNĚ

 

 

 

INFORMACE k LVK Němčičky

 

 

 

Lyžařský výcvik proběhne v termínu 

 

21. 1. – 25. 1.2019.

 

 

 

Vyučování ve škole: 8.00 – 11.40, oběd pro lyžaře zajištěn

 

Odjezd od školy: 12.15 hod.

 

Výuka na svahu: 13.00 – 16.00 hod.

 

Návrat: kolem 17.00 hod.

 

Cena: 750,-Kč – lyžařský výcvik - UHRAĎTE DO 19. 1. 2019

 

dopravné – dle faktury po ukončení akce.

 

 

Oblečení na svah: kombinéza (oteplené kalhoty + bunda), 

 

lyžařské rukavice, vhodné ponožky do „přeskáčů“, helma!

 

 

KDO MÁ VLASTNÍ LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ, NUTNÝ DOKLAD

 

O SEŘÍZENÍ LYŽÍ.

 

 

Do batůžku: svačinu, pití, drobné kapesné, čepici, nákrčník, 

 

náhradní rukavice a oblečení na převlečení.

 

-Teplý čaj bude zajištěn.

 

 

Výbava: (tel. 774 555 748 – pozor, může být omezen sortiment 

 

z důvodu většího počtu dětí)

 

 

 - vybavení se půjčuje výhradně v sobotu a neděli,

 

 které těsně předchází výcviku 

 

(19.1.-20.1.2019) - dříve není co půjčovat, vybavení 

 

využívají děti z předcházející školy

 

 

     - doporučený čas pro vypůjčení po oba dny je od 9:00 do 12:30 z 

 

důvodu menšího provozu v půjčovně

 

 

 

    -při půjčování je nutná přítomnost dítěte, kterému se vybavení 

 

půjčuje - měříme, vážíme apod.

 

 

 

-pokud má dítě vlastní boty/lyže, je pro přípravu 

 

půjčovaného kusu nutné vlastní vybavení přinést s sebou

 


 

Ceník půjčovného za lyžařské vybavení 

 

pro lyžařský výcvik škol :

 

 

 kompletní vybavení (lyže, lyžařské boty,helma)      100 Kč / den

 

 lyžařská obuv                                                     50 Kč / den

 

 lyže                                                                   50 Kč / den

 

 helma                                                                30 Kč / den

 

 hole se půjčují dle potřeby

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI

 

 

ŠKOLÁCI DOBROVOLNÍCI

 

 

 

VŠEM UPŘÍMNĚ DĚKUJÍ

 

 

ZA PŘISPĚNÍ DO KASIČKY

 

 

DNE 5.1. 2019

 

 

 

 

 

A TĚCH PAMLSKŮ

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ BORKOVANY

 

VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE NA

 

 

 

 

 

VÁNOČNĚNÍ

 

 

 

ANEB NASTAL PŘERADOSTNÝ ČAS

 

 

 

 

 

VE ČTVRTEK 20. 12. 2018

 

 

 

 

-v 18 hodin TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ 

 

v kostele

 

 

 

-vánoční JARMARK ve škole

 

 

 

 

 

P.S. VŠICHNI SE RADUJME

 

 

 ZŠ a MŠ BORKOVANY VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ

 

 

UPŘÍMNĚ ZVE VŠECHNY LIDI

 

 

 

 

V SOBOTU 1. 12. 2018 V 17 HODIN

 

 

 

NA

 

 

 

ROZSVÍCENÍ 

 

 

VÁNOČNÍHO STROMU

 

 

SPOJENÉHO S KULTURNÍM PROGRAMEM A 

 

MALÝM OBČERSTVENÍM

 

 

 

 

P.S. MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BORKOVANY

 

 

ZVE VŠECHNY DĚTI I JEJICH PRA/RODIČE

 

NA TVOŘIVOU DÍLNU

 

 

 

BUDIŽ SVĚTLO“

 

 

aneb tvoříme LAMPIČKY všeho druhu

 

 

 

 -pátek 16. 11. 2018

 

  -v 17 hodin ve škole

 

-materiál zajištěn

 

 

S SEBOU : dobrou náladu a nápady

 

kdo chce – vlastní materiál, pomůcky (sklenici,

 

tavnou pistoli, svíčku…)

 

 

P. S. Následuje spaní ve škole

 

                                                                                              

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BORKOVANY

 

pořádá pro své žáčky

 

 

 

SPANÍ VE ŠKOLE

 

 

        

 

-OD PÁTKU 16. 11. DO SOBOTY 17. 11. 2018

 

-začátek v 19.00 - konec v 10.00 hodin

 

 

S sebou: dobrou náladu, spacák, karimatku (deku),

 

polštářek, oblečení na spaní, hygienické

 

potřeby (kartáček, pastu, ručník…),

 

kdo chce - muchláčka na spaní

 

 

 

P. S. Možná bude i stezka odvahy

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BORKOVANY

 

 

 

 

VÁS VŠECHNY

 

UPŘÍMNĚ ZVE

 

NA KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ

 

K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ REPUBLIKY

 

A PROHLÍDKU ŠKOLY

 

 

 

 

 

VE ČTVRTEK 25.10. 2018

 

 

v 16 hodin ve škole

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS – VAŠE DĚTI

 

 

 

 

ZŠ A MŠ BORKOVANY

 

 

 

vyhlašuje od října celoroční soutěž

 

pro děti ve

 

 

 

- papír noste do přistaveného kontejneru na návsi

 

 

- pokud chcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo

 

soutěže ve sběru papíru, odevzdávejte lístek paní 

 

školnici se jménem dítěte a váhou sběru, 

 

kterou jste doma navážili

 

 

- za utržené peníze budou nakoupeny pomůcky a

 

 výtvarný materiál do ZŠ a MŠ

 

 

 

 

P. S. KOLIK STROMŮ ZACHRÁNÍME LETOS ?

                            

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BORKOVANY

 

 

pořádá pro své žáčky

 

 

 

 

 

AUTORSKÉ ČTENÍ POHÁDKY

 

 

 

s paní MEDOU GUBEROVOU

 

 

v rámci projektu

 

 

 

 

KDY: ve čtvrtek 27. 9. 2018

 

 

akce proběhne během vyučovacích hodin čtení  

 

 

 

 

   P. S. ČTĚTE DĚTEM 20 MINUT DENNĚ