PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

 

 1. Údaje o zařízení:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Borkovany,

okres Břeclav, příspěvková organizace

Adresa školy: Borkovany 49, 691 75

Telefon: 519 419 417, 519 419 414, 737 418 207

IČO: 75024004

Ředitel: Mgr. Jitka Rousová- pověřená vedením školy

Zřizovatel: obec Borkovany

 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Provozní doba školy: 6.45 – 16.00 hod.

 

 1. Režimové požadavky

 

 1. Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8:45 hod) je nutno předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

 1. Spontánní hry: probíhají celý den od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

 

 1. Didaktický cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí.

 

 1. Pohybové aktivity:

  • denně zdravotně zaměřená cvičení ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

  • pohybové hry a hudebně pohybové činnosti

  • denně dostatečný pobyt venku

  • polodenní vycházky do přírody ( dle plánu)

 

 1. Pobyt venku: 2 hodiny denně (dle počasí)

 • I. třída LIŠKY : 9. 50 – 12 hodin – příprava na pobyt venku a pobyt venku

 • II. třída VEVERKY : 9.20 – 11.30 hodin – příprava na pobyt venku a pobyt venku

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích.

 1. Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočinek- četba pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku klidový režim, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (klidové hry).

 

 1. Stravování:

Strava se připravuje ve školní kuchyni.

Svačiny se podávají v době 8.45-9.15 hod., odpoledne od 14.30 do 15.00 hod.

Kuchařky připravují dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují- vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.

Obědy se vydávají od 11.30 do 12.40 hodin , polévku nalévá učitelka MŠ, kuchařka, hlavní jídlo si dítě odebere u výdejního okénka a odnese na místo samo, dítě má právo si žádat o množství. Při obědě děti používají dle vlastních schopností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka MŠ.

 

 1. Pitný režim: děti mají celý den k dispozici 2 druhy nápoje v každé třídě v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat ( zajišťují kuchařky, vedoucí ŠJ) a své hrnky.

 

ch) Otužování :

- pravidelné větrání tříd

- učitelka sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

- zimní aktivity

- pohyb venku

 

i) Vytápění

Je prováděno elektrickými přímotopy, po škole jsou rozmístěny teploměry.

 

 1. Prádlo

Mateřská škola používá automatickou pračku, která je určená pro potřeby celé školy a školní jídelny. Je umístěna v prostorech umývárny v samostatné místnosti. Obsluhuje ji školnice – pere ložní prádlo a dětské ručníky, záclony a závěsy. Znečištěné prádlo je ukládáno do plastového koše s víkem a čisté prádlo je uloženo do uzavřené skřínky.

Kuchařka, školnice pere utěrky a další náležitosti související s provozem školní

kuchyně a jídelny samostatně.

 

 

V Borkovanech 1.9. 2019                                                                                                                                 Mgr. Jitka Rousová