MATEŘSKÁ ŠKOLA - REŽIM DNE

 

 

 

 

    1. TŘÍDA   -   LIŠKY  

 

          

 

    2 . TŘÍDA   -   VEVERKY

 

        

6.45 - 7.45 scházení dětí, spontánní hra, výběr a nabídka činností dle třídního

vzdělávacího programu, individuální práce s dětmi, aklimatizační program,

pohybové aktivity, činnost dětí vedená pedagogem

 

7.45 rozdělení dětí do tříd

 

7.45 - 9.15 výběr a nabídka činností

dle třídního vzdělávacího programu,

individuální práce s dětmi,

aklimatizační program, pohybové

aktivity, činnost dětí vedená pedagogem,

výchovně vzdělávací činnost pro

předškoláky a děti s odkladem

šk.docházky

7.45 - 8.45 výběr a nabídka činností

dle třídního vzdělávacího programu,

individuální práce s dětmi,

aklimatizační program, pohybové

aktivity, činnost dětí vedená pedagogem

 

9.15 - 9.45 svačina, hygiena

 

8.45 - 9.15 svačina, hygiena

 

9.45 – 10.00 hygiena, oblékání na pobyt

venku

9.15 – 9. 30 hygiena, oblékání na pobyt

venku

 

10.00 – 12.00 pobyt venku

 

9.30 – 11.30 pobyt venku

 

12.00 – 12.15 hygiena, příprava na oběd

 

11.30 – 11.45 hygiena, příprava na oběd

 

12.15 – 12.45 oběd

 

11.45 – 12.15 oběd

 

12.45 – 13.00 příprava na lehátka

 

12.15 – 13.00 příprava na lehátka

 

13.00 – 13.30 odpočinek s pohádkou

13.30 – 14.00 klidové aktivity nespících dětí

14.00 - 14.30 spontánní hry a činnosti dle volby dětí, nabídka aktivit učitelkou

14.30 - 15.00 svačina

od 15.00 spontánní hry a aktivity dětí,

činnost vedená pedagogem, individuální práce s dětmi

průběžné rozcházení dětí

15.00 - 16.00 provoz spojených částí MŠ a ŠD dle organizačních podmínek