Březen 2011

01.11.2011 19:43

 

 

o   Měsíc knihy – spolupráce s knihovnou

o   Mezinárodní matematická soutěž Cvrček a Klokan

o   Noc s Andersenem

o   Celé česko čte dětem

o   Výukový program

o   Vynášení Moreny

o   Recitační soutěže ve škole a okolí 

o    Jarní výzdoba školy