Červen 2012

01.11.2011 19:45

 

o   Den dětí

o   Výchovný koncert

o   Výukový program

o   Celé česko čte dětem

o   Filmové představení  

o   Fotografování žáků na závěr školního roku

o   Škola na kolech

o   Závěrečná pedagogická rada

o   Hovorové hodiny pro rodiče

o   Rozloučení s předškoláky

o   Rozloučení se žáky 5. roč.

o   Slavnostní ukončení šk. roku 2011 /2012, vydání vysvědčení za 2. pol. šk. roku