Další příležitostné akce

01.11.2011 19:45

 

o   Návštěvy divadelních představení – Brno, Boleradice , návštěva filmových představení

o   Výtvarné, literární, sportovní , pěvecké, zdravotnické , dopravní, plavecké, matematické   a jiné  soutěže

o   Ukliďme si svět – projekt v obci

o   Zapojení školy do projektu „Škola otevřena pro veřejnost „

o   Dny otevřených dveří v MŠ a ZŠ

o   Zapojení žáků do charitativních sbírek

o   Besedy, exkurze

o   Výstavy                                                  

o   Zapojení žáků do různých projektů

o   Partnerství mezi školami – projektové dny

o   Rozvíjení partnerské spolupráce s mateřskou školou Walterkirchen  a jinými zahraničními školami

o   Sdílení dobrých praxí – ukázky práce ,Interkulturní vzdělávání

o   Setkání s rodiči , veřejností 

                    Hlavní prázdniny 30.6.2012 – 2.9.2012