DEN DĚTÍ

02.06.2019 20:11

 

MYSLIVECKÝ SPOLEK, ŠKOLA A OBEC BORKOVANY

 

 

srdečně zvou všechny děti

 

s rodiči a spoluobčany na

 

 

 

 

 

V SOBOTU 8.6. 2019

 

 

ZAČÁTEK VE 14 HODIN

 

 

 

 

-sraz na fotbalovém hřišti v Borkovanech, 

 

plnění úkolů po cestě na myslivnu

 

 

 

-čekají vás soutěže, hledání pokladu, 

 

cukrová vata a možná bude i skákací hrad

 

 

 

-občerstvení a vynikající pohoštění zajištěno

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 
 

P.S. PO UKONČENÍ DĚTSKÉHO DNE SE POKRAČUJE VOLNOU ZÁBAVOU.