Duben 2012

01.11.2011 19:44

 

o   Dopravní výchova ve škole – kurz pro žáky

o   Den Země – výukový program

o   Den s lesy

o   Celé česko čte dětem                                        

o   Fotografování žáků ke Dni matek

o    Divadlo Kuk a Cuk

o   Spolupráce s Českou  policií

o   Sběrové aktivity

o   Jízda zručnosti                                                          

o   Testování žáků SCIO , Kalibro 

o   Mapa školy v ZŠ a MŠ

o   Den otevřených dveří – Zápis do mateřské školy

o   Čtvrtletní pedagogická rada

o   Hovorové hodiny pro rodiče

o   Velikonoční výstava ve škole

o   Velikonoční prázdniny