Informativní schůzka k organizaci školního roku

25.08.2017 19:12

Základní škola a mateřská škola Borkovany

 

 

 

srdečně zve

 

 

 

 

rodiče dětí MŠ

 

na informativní schůzku

 

k organizaci školního roku 2017/18

 

 

 

 

dne 30.8. 201716.00 hod. v MŠ

 

 

 

 

1. Zahájení

 

2. Provoz a organizační záležitosti

 

3. Konzultační a poradenská činnost

 

4. Stravování, školné v MŠ

 

5. Seznámení se závažnými dokumenty

 

6. Diskuze