Listopad 2011

01.11.2011 19:41

 

o   Plavání v Blučině

o   Výukový program – návštěva planetária v Brně

o   Čtvrtletní pedagogická rada

o   Hovorové hodiny pro rodiče

o   Celé česko čte dětem

o   Filmové představení

o   Rozsvěcení Vánočního stromu v obci

o   Fotografování žáků k Vánocům

o   Vánoční výzdoba školy

o       Státní svátek