Ohlédnutí za školním rokem 2014 - 2015

18.07.2015 10:51

Vážení a milí rodiče,
rok s rokem se sešel a další školní rok je za námi. Děti opravdu pilně pracovaly a  pokročily tak ve svých znalostech a dovednostech.

I v tomto školním roce se děti zúčastnily plavecké soutěže v Hustopečích. V soutěži jednotlivců se Alena Nádeníčková umístila na nádherném 1. místě a na podzim ji čekají celostátní závody v Jihlavě. Dařilo se i štafetě (ve složení Alena Nádeníčková, Natálie Myšková, Tereza Černá a Matyáš Valenta), která skončila na 16. místě.

V průběhu školního roku děti navštěvovaly kroužek Dovedných rukou, Přírodovědný kroužek, Náboženství, Hru na flétnu.

Příjemná byla společná setkání na různých akcích školy – dýňové slavnosti, zpívání u vánočního stromu, vystoupení v kostele, vánoční jarmark, velikonoční dílny, soutěže ke Dni dětí.

Věříme, že nejenom my, ale i vaše děti si tento školní rok užily. Popřejme dětem zasloužené prázdniny, Vám rodičům příjemnou dovolenou a těšíme se opět v září školního roku 2015 – 2016.

Kolektiv ZŠ Borkovany

 

PODĚKOVÁNÍ

První poděkování směřujeme obecnímu úřadu za spolupráci a podporu během celého školního roku.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru, sběru léčivých bylin, pomerančové kůry a baterií. Peníze získané tímto způsobem škola využívá na zaplacení různých akcí pro děti – bruslení v Dambořicích, doprava do Boleradic, na Výstaviště, do Lipky v Brně, doprava na výlet na Macochu. Z těchto peněz také hradíme pomůcky do výtvarné výchovy.

Poděkování patří všem rodičům, kteří jakýmkoli způsobem přispívají škole. Především chceme poděkovat paní Sovišové za zajištění občerstvení na maškarním karnevalu pro děti i plesu pro dospělé, panu Procházkovi za pouštění hudby na maškarním plese a paní  Nádeníčkové za zvýhodněné dopravné.

Děkujeme všem, kteří přispěli do letošní tomboly maškarního plesu pro dospělé i dětského maškarního plesu.

 

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ŠKOLOU

⚫ Soutěž o nejhezčí dýni
⚫ Mikulášské rejdění
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční vystoupení v kostele a vánoční jarmark ve škole
Bruslení v Dambořicích
Plavání v Hustopečích
Lyžování v Němčičkách
Návštěva divadla Radost v Brně a třikrát bylo divadlo ve škole
Preventivní protidrogový program „Staň se tygrem“
Baletní vystoupení LŠU Klobouky v Boleradicích
Maškarní ples v sokolovně
Velikonoční dílny ve škole
Vystoupení ke Dni matek
Výstava korunovačních klenotů
Návštěva planetária
Výlet na Macochu
Den dětí ve spolupráci s mysliveckým sdružením
Sportovní olympiáda
Beseda s policií ČR
Ekologický program v Lipce Brno
Výstava hospodářských zvířat Brno – projekt pro děti

 

 

ZPRÁVIČKY   OD   NAŠICH   DĚTÍ

 

Korunovační klenoty
Na výstavě korunovačních klenotů jsme byli v Brně. Byly tam středověké zbraně a meč popravčího kata Mydláře. Dole v podzemí byly kopie korunovačních klenotů. Dozvěděli jsme se i spoustu informací o Karlu IV. Jiné korunovační klenoty byly vyrobeny z marcipánu, sušených květin a některé byly dokonce háčkované. Byly tam i gotické oděvy i boty.

-- Vojtěch Soviš

 

Výlet  Macocha
S celou školou i školkou jsme jeli do Moravského krasu. Jeli jsme vláčkem, lodí, lanovkou a byla i prohlídka Punkevních jeskyní. Na oběd byla svíčková a potom krátký rozchod po stáncích. Nejvíc se mi líbila prohlídka Punkevních jeskyní a všechny ty nádherné krápníky. Doufám, že jsem tam nebyla naposledy.

-- Eliška Valentová

 

Přírodovědný kroužek
Kroužek nás moc bavil, protože tam byly zajímavé pokusy. To vše měla na starosti paní učitelka Veselská. Nejvíc nás bavili hrátky s ohněm, ale dělali jsme také mnoho dalších dobrých věcí – rozlišovali kyseliny a zásady, zkoumali bílkoviny, vlastnosti vody, oleje, vyráběli karamel, batikovali přírodními barvami . . . Škoda, že příští rok tady už nebudeme.

-- Petr Barnovský a Libor Procházka

 

Výlet Vysočina
Červnový víkend na Vysočinu se mi moc líbil. Bylo bezva počasí a moc dobře nám tam vařili. Za celé tři dny jsme toho stihli hodně a bylo to hodně zajímavé -  byli jsme v bazénu, na výstavě panenek, na výšlapech apod. Příští rok bych tam jela zas, ale jdu do šesté třídy, takže smůla. :(

-- Leona Philippi