Oznámení o ředitelském volnu

27.09.2017 11:03

Základní škola a mateřská škola Borkovany

 

 

 

 

 

Oznámení o ředitelském volnu

 

 

 

 

Oznamuji vyhlášení jednodenního ředitelského volna

 

pro děti a žáky ZŠ a MŠ Borkovany na pátek 6. října 2017

 

z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

 

 

 

 

 

 

 

V Borkovanech 13.9. 2017                                                                                RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                                                           ředitelka školy