OZNÁMENÍ RODIČŮM

24.04.2019 20:53

 

Dne 6.5. 2019 (pondělí) bude přerušena dodávka 

 

elektrické energie v době od 8.00 do 14.00 hodin

 

(dle oznámení firmou E.ON).

 

 

 

 

-PROVOZ BUDE V TENTO DEN BEZ OMEZENÍ.

 

 

 

 

-PROVOZ - výuka proběhne dle rozvrhu 

 

a po vyučování odchází žáci domů.

 

 

 

KONEC VÝUKY :

 

1. – 2. ročník v 11.40 hodin

 

3. – 4. – 5. ročník ve 12.35 hodin

 

 

 

V tento den nezajistí škola žákům oběd a

 

zrušen je i provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

 

 

 

 

 

V Borkovanech dne 24.4. 2019                                                              Mgr. Jitka Rousová                                                                                                                                                                                                                                                                 pověřená vedením školy