Výsledky zápisu do 1. ročníku

27.01.2015 08:12

 

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016 pod přidělenými registračními čísly. 

 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

1501

přijat

1502

přijat

1503

přijat

1504

přijat

1505

přijat

1506

přijat

1507

přijat

1508

přijat

1509

přijat

1510

přijat

 

 

                  V Borkovanech, dne 27.1. 2015                                      RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                                            ředitelka školy