Výsledky zápisu do mateřské školy

05.05.2015 11:30

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016 pod přidělenými registračními čísly. 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

M1501

nepřijat

M1502

přijat

M1503

přijat

M1504

nepřijat

M1505

přijat

M1506

přijat

M1507

přijat

M1508

přijat

M1509

nepřijat

M1510

přijat

M1511

přijat

M1512

nepřijat

M1513

nepřijat

M1514

nepřijat

 

V Borkovanech, dne 5.5. 2015                                  RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                            ředitelka školy