Zápis do 1. ročníku

12.04.2017 08:49

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

 

 

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

1701

přijat

1702

přijat

1703

přijat

1704

přijat

1705

přijat

1706

přijat

1707

přijat

1708

přijat

 

 

 

 

 

V Borkovanech, dne 12.4. 2017                                                       RNDr. Michaela Bubíková

ředitelka školy