Zápis do 1. ročníku

26.04.2018 00:24

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 

V souladu s ustanovením § 36, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Registrační číslo  Rozhodnutí

1802

přijat

1804

přijat

 

 

V Borkovanech, dne 25.4. 2018                              RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                    ředitelka školy