Zápis do mateřské školky

09.05.2016 14:47

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

    V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 pod přidělenými registračními čísly. 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

M1601

přijat

M1602

přijat

M1603

přijat

M1604

přijat

M1605

přijat

M1606

přijat

M1607

nepřijat

M1608

přijat

M1609

přijat

M1610

nepřijat

M1611

nepřijat

M1612

přijat

M1613

nepřijat

M1614

přijat

 

 

V Borkovanech, dne 9.5. 2016                                   RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                           ředitelka školy