Změny v systému plateb za stravování a školné

10.01.2012 17:24

 

Základní škola a mateřská škola Borkovany,okres Břeclav, příspěvková organizace

Tel. 519 419 414, mobil  737 418 207 , email : zs.borkovany @seznam

 

NOVINKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

-  Od 1.1.2012 došlo ke změně sazby DPH u potravin, ale zatím se ceny za stravné zvyšovat nebudou.    

      -  Od 1.1.2012 dochází ke změně v systému plateb za stravování a školné /v MŠ a ŠD/. Každé dítě dostane pořadové číslo /variabilní symbol/, pod kterým budou evidovány jeho platby. Částka na složence se bude skládat z platby za stravování + platba za školné (buď v MŠ nebo ŠD).

Př:

Dítě v MŠ :  Jan N.    Var.symbol    001     částka   822,-Kč  (522,- stravné, 300,- školné MŠ – měsíčně).

Žák v ZŠ   :  Josef H.  Var.symbol   023     částka   678,-Kč  (378,- stravné, 300,- školné ŠD – čtvrtletně).

 

-          Doba splatnosti za stravování i školné zůstává nadále do 25.dne v měsíci.

-          Novela zák.č. 472 ze dne 22.12.2011 umožňuje žákům ZŠ v době prázdnin nebo ředitelského volna

(v případě zájmu) odebírat obědy za dotovanou cenu (ne jako dosud za cenu v plné výši).

 

V Borkovanech  9.1.2012                                                                       Nádeníčková Ivana, vedoucí ŠJ