PRACOVNÍ TÝM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Mgr. Jitka Rousová – pověřená vedením školy

                               třídní učitelka 4. a 5. ročníku

 

Mgr. Vendula Kysilková – třídní učitelka 1. a 2. ročníku

 

Mgr. Milena Ronková – třídní učitelka 3. ročníku

 

Bc. Petra Šišáková - učitelka ZŠ (VV, PČ v 1. - 5. roč., AJ , ČJ (čtení, sloh) ve 4. a  5. roč.)

 

Meda Guberová – učitelka ZŠ ( HV v 1. – 5. roč.)

 

Bc. Petra Gunišová – vychovatelka ve školní družině

                              asistentka  pedagoga ve 3. ročníku

 

Mgr. František Trtílek - výuka Náboženství

 

Mariana Taborschi – vedoucí učitelka v MŠ

 

Jindra Janů – učitelka v MŠ

 

Ivana Nádeníčková – učitelka v MŠ

                              vedoucí školní jídelny

 

Jarmila Nádeníčková – kuchařka

 

Martina Topolčanová - kuchařka

 

Věroslava Nádeníčková – domovnice ZŠ a MŠ