PRACOVNÍ TÝM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Mgr. Jitka Rousová – pověřená vedením školy

                               třídní učitelka 4. a 5. ročníku

 

Mgr. Vendula Kysilková – třídní učitelka 1. ročníku. učitelka AJ v 1. - 3. ročníku

 

Mgr. Milena Ronková – třídní učitelka 2. - 3. ročníku, učitelka PŘV ve 4. - 5. ročníku, TV ve 2. - 5. ročníku

 

Bc. Petra Šišáková - učitelka - AJ , ČJ (čtení, sloh) ve 4. a  5. roč., VV a PČ v 1. - 5. roč.,

 

Eliška Jakubcová – asistentka  pedagoga ve 4. - 5. ročníku, vychovatelka ve školní družině

 

Lenka Hochmanová - školní asistentka, vychovatelka ve školní družině

                             

Mariana Taborschi – vedoucí učitelka v MŠ

 

Ivana Nádeníčková – učitelka v MŠ

                              vedoucí školní jídelny

 

Petra Procházková - učitelka v MŠ

 

Jarmila Nádeníčková – kuchařka

 

Martina Topolčanová - kuchařka

 

Věroslava Nádeníčková – domovnice ZŠ a MŠ