ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

PRÁZDNINY

podzimní            29.10. - 30.10. 2019

vánoční              23.12. 2019  -  3.1. 2020

pololetní             31.1. 2020

jarní                   17.2.  - 23.2. 2020

velikonoční        9.4. 2020

hlavní                 1.7 - 31.8. 2020

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.9. 2020.

 

PEDAGOGICKÉ PORADY

29.8. 2019     10.00 hod.

12.11. 2019   13.30 hod.

21.1. 2020     13.30 hod.

14.4. 2020     13.30 hod.

18.6. 2020     13.30 hod.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A HOVOROVÉ HODINY

2. 9. 2019      pro rodiče žáků 1. ročníku         8.30 hod.

17.9. 2019     společné + konzultace              16.30 hod.

12.11. 2019   společné + konzultace              16.30 hod.

14.1. 2020     společné + konzultace              16.30 hod.

31.3. 2020     společné + konzultace              16.30 hod.

2. 6. 2020      společné + konzultace              16.30 hod.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

17.3. 2020 návštěva školy                   8.00 – 15.00 hod.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

22.4. 2020 v patře školy                     14.30 – 17.00 hod.

 

ZÁPIS DO MŠ

7.5. 2020 třída MŠ                                8.00 – 16.00 hod.

 

PŘÍPRAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY

12. 5. 2020 v patře školy                     16.00 – 16.45 hod.

26. 5. 2020 v patře školy                     16.00 – 16.45 hod.