Zápis do MŠ

15.05.2017 13:33

 

ZÁPIS DO MŠ

 

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

1701

nepřijat

1702

přijat

1703

přijat

1704

nepřijat

1705

nepřijat

1706

nepřijat

1707

přijat

1708

nepřijat

1709

přijat

1710

nepřijat

1711

přijat

1712

přijat

1713

nepřijat

1714

nepřijat

 

 

V Borkovanech, dne 15.5.2017                                   RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                       ředitelka školy