Historie borkovanské školy

 

První škola se v Borkovanech objevila 6. června roku 1753, kdy byla v obci zřízena samostatná farnost. Prvním kurátem se stal Benedikt Královecký. Škola byla podle zvyku postavena v blízkosti fary (dnes budova pošty), protože učitel měl závazky i v kostele. 

Roku 1831 při velkém požáru celá vyhořela, ale byla obnovena tehdejší vrchností rytíři Neuwally, kteří měli povinnost o školu pečovat. Údržba školy byla v dalších letech velmi zanedbaná, až vše vyvrcholilo v roce 1855, kdy se učitelova manželka propadla ztrouchnivělým stropem přímo do učebny. Přišlo tedy na plány nového starosty a zastupitelstva k rekonstrukci střechy, stropů a došlo i k výměně oken a dveří

Stará škola byla jednotřídní a ve druhé polovině 19. století již nevyhovující. V roce 1858 do ní chodilo 148 žáků. I při velmi špatné docházce bylo nutné vyučovat polovinu dětí dopoledne a druhou odpoledne. Učebna měla vpředu stůl a židli pro vyučujícího, dvě řady lavic a uprostřed úzkou uličku. V každé lavici sedělo pět dětí, na levé straně děvčata a na pravé chlapci. Žáci na které nezbylo místo seděli na zemi u zadní stěny. Hlavní vyučovací předměty byly psaní, čtení a počty, které doplňovalo náboženství, zpěv a později ruční práce. 

Roku 1883 dostala obec půjčku 10800 zlatých na stavbu nové školy. Vykoupila pro tento účel dům č.49 a zahájila stavbu dvoutřídní budovy. Nebyla to velká stavba, ale přesto obec půjčku splácela s obtížemi plných 24 let. 11. února 1884 byla nová škola zkolaudována, 17. února vysvěcena borkovanským farářem Antonínem Vogtem a v úterý 19. února v ní zahájil učitel Karel Skalický vyučování. 
Brzy po postavení nové školy se však ukázalo, že ani tato nebude svojí kapacitou vyhovovat. V roce 1889 bylo v Borkovanech již 211 žáků. Začátkem 20. století byly poměry ve škole natolik neúnosné že bylo nutné opět stavět. Budova stará ani ne 30 let byla zbořena a roku 1909 zahájena stavba nové školy na místě, kde stojí dodnes. 

Historie ve zkratce

1753 - První škola v Borkovanech

1831 - Škola vyhořela

1855 - Propadená manželka učitele

1858 - Usedlo do lavic 148 žáků

1883 - dostala obec půjčku 10800 zlatých na stavbu nové školy

1884 - 11. února nová škola zkolaudována

1884 - 17. února vysvěcena farářem Antonínem Vogtem

1884 - 19. února zahájil učitel Karel Skalický vyučování.

1889 - Usedlo do lavic 211 žáků

1909 - zahájena stavba nové školy, na místě, kde stojí dodnes.