Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

proběhne od 4. 5. do 15. 5. 2020

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis do mateřské školy bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

K zápisu je nutné doručit:

  • vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • kopii rodného listu dítěte
  • kopii očkovacího průkazu dítěte (nahrazuje potvrzení lékaře na Žádosti o přijetí = nemusíte k lékaři)
  • čestné prohlášení k očkování

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formuláře zveřejněné na webových stránkách naší školy.

Všechny potřebné dokumenty doručte škole v období od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 do 17,00 hodin.


 Tyto dokumenty lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy: gd3mbrg
  •  e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na mail: zsborkovany@email.cz
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Borkovany 49, 691 75 Borkovany
  • osobním  podáním: po domluvě na tel. 737 418 207, vhozením do schránky na budově školy

Dne 15. 5. 2020 od 10,00 hod. do 17,00 hod. bude možné podat přihlášku osobně ve škole na základě telefonické rezervace na tel. 737 481 207.

Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla:

  • škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných dokumentů na uvedený e-mail, popř. mobil zákonného zástupce
  • zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce na budově školy po dobu nejméně 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 29.5. 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou.

 

 V Borkovanech dne 15.4. 2020                                                                                       Mgr. Jitka Rousová


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 202 0/2021.pdf

Čestné prohlášení k očkování.pdf

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.pdf

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.pdf