Zápis do prvního ročníků základní školy pro školní rok 2020/2021

se koná od 8.4. 2020 do 22.4. 2020

Vážení rodiče,

ve středu 18. 3. 2020 vydalo MŠMT ČR opatření ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme informovat o změnách týkající se zápisu žáků do 1. ročníku naší školy.    Vzhledem  k mimořádným opatřením se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Proběhne pouze formální část.

Formální část:

 1. Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2020 do prvního ročníku (včetně žáků, kteří měli v loňském roce udělen odklad školní docházky), musí doručit od 8.4. 2020 do 22. 4. 2020 nejpozději do 17,00 hod. níže uvedenou dokumentaci do Základní školy a mateřské školy Borkovany, Borkovany 49, 691 75.

Požadovaná dokumentace:

 • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisní list do 1. ročníku
 • vyplněná a podepsaná Žádost o odklad povinné školní docházky (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce)

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně využijte formuláře zveřejněné na webových stránkách naší školy.

 1. Možné způsoby předání požadované dokumentace do školy:
 • doporučeným dopisem
 • osobně (po předchozí domluvě, vhozením do schránky na budově školy)
 • datovou schránkou (ID datové schránky gd3mbrg)
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 1. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla:
 • škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce
 • zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo,
  pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení
 1. Zveřejnění výsledků proběhne do 30. 4. 2020 na webových stránkách naší školy, a zároveň budou výsledky vyvěšeny ve vývěsce na budově školy.

 V Borkovanech dne 24.3. 2020                                                                                        Mgr. Jitka Rousová

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021.pdf

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ŽÁKŮ 2020-2021.pdf

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 2020-2021.pdf

 

ZÁPISNÍ LIST školní rok 2020-2021.pdf

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2020-2021.pdf