Školní družinu povede:

 

paní vychovatelka Bc. Petra Gunišová (Forstová)

 

 

Režim činnosti:

 

11,40 – 12,30 odpočinková činnost

12,30 – 13,15 hygiena, oběd

13,15 – 15,00 zájmová činnost

15,00 – 16,00 hry v MŠ