Pitný režim

 

V letošním školním roce nabízíme dětem využít možnost pitného režimu. Děti budou z hygienických důvodů používat svoje plastové lahve (např. 0,3l). Láhev si mohou naplnit z várnice, mít ji na lavici a pak si ji odnesou domů, kde ji každý den vymyjete, popřípadě vyměníte za novou.

 

 

 

Přihlášky a platby budou rozděleny na období:               

září - prosinec     120,- Kč               
leden - červen     180,- Kč               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny za stravování (od 1.1.2018)

 

Mateřská škola

 

Kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

Celkem

Děti do 6 let

9,-

19,-

8,-

36,-

Děti 7-10 let

10,-

20,-

9,-

39,-

 

Základní škola

Kategorie

oběd

Děti do 6 let

25,-

Děti 7-10 let

27,-

 

Ešus v době nemoci 71,- Kč

 

 

V době nemoci a prázdnin nemá dítě nárok na zlevněnou stravu, oběd je možné odebírat do ešusu za plnou cenu 71,- Kč (dle cenové kalkulace).

 

Platba je prováděna zálohově složenkou nebo převodem z účtu, splatnost je do 25. dne předchozího měsíce.

 

Neodhlášený oběd 1. den nepřítomnosti je možné vyzvednout do 12:30 hod. V kuchyni. Jídlo v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.