Zápis do MŠ

28.05.2018 19:01

 

ZÁPIS DO MŠ

V souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy a mateřské školy Borkovany, okres Břeclav, příspěvkové organizace, zveřejňuje výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 pod přidělenými registračními čísly. 

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

M01/2018

přijat

M02/2018

přijat

M03/2018

přijat

M04/2018

přijat

M07/2018

přijat

M08/2018

přijat

M09/2018

přijat

M10/2018

přijat

M11/2018

přijat

M12/2018

přijat

M13/2018

přijat

M14/2018

nepřijat

M15/2018

přijat

M16/2018

přijat


 

V Borkovanech, dne 28.5. 2018                                 RNDr. Michaela Bubíková

                                                                                    ředitelka školy