Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19

18.05.2018 19:44

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU

 

VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK

 

2018/19

 

 

 

Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vývěsce školy vedle vchodu do budovy školy.

 

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Z administrativních důvodů bude termín pozdější – předpokládám, že to bude pondělí

 

28.5. 2018

 

Teprve po tomto zveřejnění bude rodičům nepřijatých dětí předáno rozhodnutí.

 

 

V Borkovanech, 18.5. 2018 RNDr. Michaela Bubíková

ředitelka školy