Projekt Zdravé zuby

 

 

Naše škola zařadila do výuky program "Zdravé zuby". Tento program podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Česká stomatologická komora jej ocenila pečetí stomatologické komory. Základním cílem je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech

Učitelé I. stupně program zařadili zejména do předmětů prvouka, přírodověda a to do tematických celků týkajících se zdraví člověka.

Při své práci se žáky vycházejí z odborného manuálu a speciální metodické příručky. Žáci plní postupně úkoly ve svých pracovních listech. Dalším úkolem dětí je navštívit svého zubního lékaře za účelem preventivní prohlídky. Lékař potvrdí návštěvu na soutěžní kartičce, kterou rodiče odešlou. Děti mohou vyhrát spoustu krásných a hodnotných cen.

 

Co víte o zubech

Přečtěte si více o zdravých zubech