Archiv článků

Listopad 2011

01.11.2011 19:41
  o   Plavání v Blučině o   Výukový program – návštěva planetária v Brně o   Čtvrtletní pedagogická rada o   Hovorové hodiny pro rodiče o   Celé česko čte dětem o   Filmové...

Říjen 2011

01.11.2011 19:40
  o   Sběrové  aktivity o   Schůzka s rodiči o    Fotografování žáků 1. roč. o   Testování žáků 1. roč. o   Podzimní slavnosti – Dýňáci o   Podzimní výzdoba školy o  ...

Září 2011

01.11.2011 19:38
  o   Slavnostní zahájení nového školního roku 2011 / 2012                     o   Výzdoba školy o   Výukový program pro žáky a děti...

Další příležitostné akce

01.11.2011 19:30
  o   Návštěvy divadelních představení – Brno, Boleradice , návštěva filmových představení o   Výtvarné, literární, sportovní , pěvecké, zdravotnické , dopravní, plavecké, matematické   a jiné  soutěže o   Ukliďme si svět – projekt...

Květen 2012

01.11.2011 19:29
  o   Den matek - školní oslava o   Celé česko čte dětem o   Výukový program o   Škola v přírodě Nesměř o   Školní výlet  o   Sportovní olympiáda o   Sběrové ...

Červen 2012

01.11.2011 19:29
  o   Den dětí o   Výchovný koncert o   Výukový program o   Celé česko čte dětem o   Filmové představení   o   Fotografování žáků na závěr školního roku o   Škola na...

Duben 2012

01.11.2011 19:28
  o   Dopravní výchova ve škole – kurz pro žáky o   Den Země – výukový program o   Den s lesy o   Celé česko čte...

Únor 2012

01.11.2011 19:27
  o   Návštěva předškoláků před zápisem o   Spolupráce s PPP      ...

Březen 2011

01.11.2011 19:27
  o   Měsíc knihy – spolupráce s knihovnou o   Mezinárodní matematická soutěž Cvrček a Klokan o   Noc s Andersenem o   Celé česko čte dětem o   Výukový program o   Vynášení Moreny o  ...

Prosinec 2011

01.11.2011 19:26
  o   Plavání v Hustopečích o   Čertovské rejení , Mikulášská nadílka o   Vánoční zpívání v kostele , o    Vánoční den otevřených dveří ve škole  o   Celé česko čte dětem o   Dílny pro...
Záznamy: 131 - 140 ze 148
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>